ΑΡΑΧΩΒΑ
ID 2000901
Related Station ΑΡΑΧΩΒΑ
Name
Type ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ
Remarks /**/
Manufacturer
Model
Start Date 1971/06/01
End Date 1973/12/31
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
355 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΞΗΡΟΥ) Variable step °C 2000901 1971/05/01 08:00 1973/11/30 20:00