ΑΡΑΧΩΒΑ
ID 2000904
Related Station ΑΡΑΧΩΒΑ
Name
Type ΑΝΕΜΟΜΕΤΡΟ
Remarks /**/
Manufacturer
Model
Start Date 1971/06/01
End Date 1973/12/31
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
360 ΑΝΕΜΟΣ (BEAUF) Variable step beaufort 2000904 1971/05/01 08:00 1973/11/30 20:00
362 ΑΝΕΜΟΣ (ΠΑΡΕΛΘΩΝ) Variable step m/s 2000904 1971/05/01 08:00 1973/11/30 20:00
361 ΑΝΕΜΟΣ (ΤΑΧΥΤΗΤΑ) Variable step m/s 2000904 1971/05/01 08:00 1973/11/30 20:00