ΑΡΑΧΩΒΑ
ID 2000906
Related Station ΑΡΑΧΩΒΑ
Name
Type ΟΡΑΤΟΤΗΣ
Remarks /**/
Manufacturer
Model
Start Date 1971/06/01
End Date 1973/12/31
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
365 ΟΡΑΤΟΤΗΤΑ (ΘΑΛΑΣΣΑ) Variable step unknown 2000906 1972/01/20 14:00 1972/01/20 14:00
364 ΟΡΑΤΟΤΗΤΑ (ΣΤΕΡΙΑ) Variable step unknown 2000906 1971/05/01 08:00 1973/11/30 20:00