ΑΡΑΧΩΒΑ
ID 2000913
Related Station ΑΡΑΧΩΒΑ
Name
Type ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΧΡΟΝΟΣΕΙΡΑ
Remarks ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Manufacturer
Model
Start Date 2000/03/28
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
368 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΔΙΑΦΟΡΑ ΥΓΡΟΥ-ΞΗΡΟΥ) Variable step °C 2000913 1971/05/01 08:00 1973/11/30 20:00
370 ΥΓΡΑΣΙΑ (ΑΠΟΛΥΤΗ) Variable step gr/m³ 2000913 1971/05/01 08:00 1973/11/30 20:00
369 ΥΓΡΑΣΙΑ (ΣΧΕΤΙΚΗ) Variable step % 2000913 1971/05/01 08:00 1973/11/30 20:00