ΑΡΑΧΩΒΑ
ID 2000914
Related Station ΑΡΑΧΩΒΑ
Name
Type ΔΡΟΣΟΜΕΤΡΟ
Remarks ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Manufacturer
Model
Start Date 2000/03/28
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
371 ΣΗΜΕΙΟ ΔΡΟΣΟΥ Variable step °C 2000914 1971/05/01 08:00 1973/11/30 20:00