ΑΙΔΗΨΟΣ
ID 2001207
Related Station ΑΙΔΗΨΟΣ
Name
Type ΑΝΕΜΟΜΕΤΡΟ
Remarks /**/
Manufacturer
Model
Start Date 1937/11/01
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
411 ΑΝΕΜΟΣ (BEAUF) Variable step beaufort 2001207 1937/01/01 08:00 1973/12/31 20:00
413 ΑΝΕΜΟΣ (ΠΑΡΕΛΘΩΝ) Variable step m/s 2001207 1937/01/01 08:00 1973/12/26 08:00
412 ΑΝΕΜΟΣ (ΤΑΧΥΤΗΤΑ) Variable step m/s 2001207 1937/01/01 08:00 1973/12/31 20:00