ΑΙΔΗΨΟΣ
ID 2001208
Related Station ΑΙΔΗΨΟΣ
Name
Type ΑΝΕΜΟΔΕΙΚΤΗΣ
Remarks /**/
Manufacturer
Model
Start Date 1937/11/01
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
410 ΑΝΕΜΟΣ (ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ) Variable step ° 2001208 1937/01/01 08:00 1973/12/31 20:00