ΑΙΔΗΨΟΣ
ID 2001210
Related Station ΑΙΔΗΨΟΣ
Name
Type ΟΡΑΤΟΤΗΣ
Remarks /**/
Manufacturer
Model
Start Date 1937/11/01
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
416 ΟΡΑΤΟΤΗΤΑ (ΘΑΛΑΣΣΑ) Variable step unknown 2001210 1937/01/01 08:00 1973/12/31 20:00
415 ΟΡΑΤΟΤΗΤΑ (ΣΤΕΡΙΑ) Variable step unknown 2001210 1937/01/01 08:00 1973/12/31 20:00