ΑΙΔΗΨΟΣ
ID 2001215
Related Station ΑΙΔΗΨΟΣ
Name
Type ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΧΡΟΝΟΣΕΙΡΑ
Remarks ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Manufacturer
Model
Start Date 2000/03/28
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
424 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΑΛΑΣΣΑΣ Variable step n/a 2001215 1938/06/10 08:00 1973/12/31 20:00
420 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΔΙΑΦΟΡΑ ΥΓΡΟΥ-ΞΗΡΟΥ) Variable step °C 2001215 1937/01/01 08:00 1973/12/31 20:00
422 ΥΓΡΑΣΙΑ (ΑΠΟΛΥΤΗ) Variable step gr/m³ 2001215 1937/01/01 08:00 1973/12/31 20:00
421 ΥΓΡΑΣΙΑ (ΣΧΕΤΙΚΗ) Variable step % 2001215 1937/01/01 08:00 1973/12/31 20:00
409 ΧΙΟΝΙ (ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΟ) Variable step cm 2001215 1937/01/01 08:00 1973/12/31 20:00