ΑΙΔΗΨΟΣ
ID 2001217
Related Station ΑΙΔΗΨΟΣ
Name
Type ΔΡΟΣΟΜΕΤΡΟ
Remarks ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Manufacturer
Model
Start Date 2000/03/28
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
423 ΣΗΜΕΙΟ ΔΡΟΣΟΥ Variable step °C 2001217 1937/01/03 08:00 1973/12/31 20:00