ΔΙΑΒΟΛΙΤΣΙ
ID 2001310
Related Station ΔΙΑΒΟΛΙΤΣΙ
Name
Type ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ
Remarks ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Manufacturer
Model
Start Date 2000/03/28
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
426 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΕΛΑΧΙΣΤΗ) Variable step °C 2001310 1961/01/01 08:00 1973/12/31 20:00