ΠΑΙΑΝΙΑ
ID 2001610
Related Station ΠΑΙΑΝΙΑ
Name
Type ΑΝΕΜΟΜΕΤΡΟ
Remarks ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Manufacturer
Model
Start Date 2000/03/28
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
484 ΑΝΕΜΟΣ (BEAUF) Variable step beaufort 2001610 1953/06/02 14:00 1973/12/31 20:00
486 ΑΝΕΜΟΣ (ΠΑΡΕΛΘΩΝ) Variable step m/s 2001610 1953/06/02 20:00 1973/12/31 20:00
485 ΑΝΕΜΟΣ (ΤΑΧΥΤΗΤΑ) Variable step m/s 2001610 1953/06/02 14:00 1973/12/28 20:00