ΑΝΑΒΡΥΤΑ
ID 2001709
Related Station ΑΝΑΒΡΥΤΑ
Name
Type ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΧΡΟΝΟΣΕΙΡΑ
Remarks ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Manufacturer
Model
Start Date 2000/03/28
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
538 ΕΞΑΤΜΙΣΗ (ΔΙΑΦΟΡΑ COLORADO) Variable step mm 2001709 1964/09/02 20:00 1972/08/09 08:00
544 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΑΛΑΣΣΑΣ Variable step n/a 2001709 1955/01/24 08:00 1972/02/15 14:00
540 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΔΙΑΦΟΡΑ ΥΓΡΟΥ-ΞΗΡΟΥ) Variable step °C 2001709 1948/10/12 08:00 1996/12/17 20:00
542 ΥΓΡΑΣΙΑ (ΑΠΟΛΥΤΗ) Variable step gr/m³ 2001709 1948/10/18 08:00 1996/12/17 20:00
541 ΥΓΡΑΣΙΑ (ΣΧΕΤΙΚΗ) Variable step % 2001709 1948/10/18 08:00 1996/12/17 20:00
516 ΧΙΟΝΙ (ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΟ) Variable step cm 2001709 1948/10/12 08:00 1996/12/17 20:00
537 ΕΞΑΤΜΙΣΗ (ΔΙΑΦΟΡΑ PICHE) Variable step mm 2001709 1953/09/16 14:00 1974/12/03 08:00