ΑΝΑΒΡΥΤΑ
ID 2001711
Related Station ΑΝΑΒΡΥΤΑ
Name
Type ΑΝΕΜΟΜΕΤΡΟ
Remarks ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Manufacturer
Model
Start Date 2000/03/28
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
518 ΑΝΕΜΟΣ (BEAUF) Variable step beaufort 2001711 1948/10/12 08:00 1996/12/17 20:00
520 ΑΝΕΜΟΣ (ΠΑΡΕΛΘΩΝ) Variable step m/s 2001711 1948/10/12 08:00 1996/12/17 20:00
519 ΑΝΕΜΟΣ (ΤΑΧΥΤΗΤΑ) Variable step m/s 2001711 1948/10/18 08:00 1974/10/23 14:00