ΑΝΑΒΡΥΤΑ
ID 2001712
Related Station ΑΝΑΒΡΥΤΑ
Name
Type ΝΕΦΩΣΗ
Remarks ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Manufacturer
Model
Start Date 2000/03/28
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
521 ΝΕΦΟΚΑΛΥΨΗ Variable step n/a 2001712 1948/10/12 08:00 1996/12/17 20:00
4210 ΝΕΦΩΣΗ Variable step n/a 2001712 1948/10/12 08:00 1996/12/17 20:00
4211 ΝΕΦΩΣΗ (ΑΞΙΟΣΗΜΕΙΩΤΑ ΝΕΦΗ) Variable step n/a 2001712 1948/10/12 08:00 1996/12/17 20:00
4212 ΝΕΦΩΣΗ (ΝΗ ΝΕΦΗ) Variable step n/a 2001712 1948/10/12 08:00 1996/12/17 20:00