ΑΝΑΒΡΥΤΑ
ID 2001718
Related Station ΑΝΑΒΡΥΤΑ
Name
Type ΕΞΑΤΜΙΣΗΜΕΤΡΟ PICHE
Remarks ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Manufacturer
Model
Start Date 2000/03/28
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
536 ΕΞΑΤΜΙΣΗ (ΠΑΡΟΥΣΑ) Variable step mm 2001718 1953/04/12 08:00 1974/12/31 20:00