ΑΝΑΒΡΥΤΑ
ID 2001719
Related Station ΑΝΑΒΡΥΤΑ
Name
Type ΚΑΙΡΟΣ
Remarks ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Manufacturer
Model
Start Date 2000/03/28
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
4658 ΚΑΙΡΟΣ Variable step n/a 2001719 1948/10/13 08:00 1996/12/17 08:00