ΑΝΑΒΡΥΤΑ
ID 2001720
Related Station ΑΝΑΒΡΥΤΑ
Name
Type ΔΡΟΣΟΜΕΤΡΟ
Remarks ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Manufacturer
Model
Start Date 2000/03/28
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
543 ΣΗΜΕΙΟ ΔΡΟΣΟΥ Variable step °C 2001720 1952/12/04 08:00 1996/12/17 20:00