ΑΘΗΝΑ (ΠΟΛΗ ΑΘΗΝΩΝ)
ID 2001805
Related Station ΑΘΗΝΑ (ΠΟΛΗ ΑΘΗΝΩΝ)
Name
Type ΑΝΕΜΟΜΕΤΡΟ
Remarks /**/
Manufacturer
Model
Start Date 1933/01/01
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
557 ΑΝΕΜΟΣ (BEAUF) Variable step beaufort 2001805 1933/01/01 08:00 1955/12/31 20:00
559 ΑΝΕΜΟΣ (ΠΑΡΕΛΘΩΝ) Variable step m/s 2001805 1936/09/20 08:00 1955/12/31 20:00
558 ΑΝΕΜΟΣ (ΤΑΧΥΤΗΤΑ) Variable step m/s 2001805 1933/01/07 08:00 1955/12/31 20:00