ΑΘΗΝΑ (ΠΟΛΗ ΑΘΗΝΩΝ)
ID 2001807
Related Station ΑΘΗΝΑ (ΠΟΛΗ ΑΘΗΝΩΝ)
Name
Type ΟΡΑΤΟΤΗΣ
Remarks /**/
Manufacturer
Model
Start Date 1933/01/01
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
562 ΟΡΑΤΟΤΗΤΑ (ΘΑΛΑΣΣΑ) Variable step unknown 2001807 1933/01/01 08:00 1955/11/01 08:00
561 ΟΡΑΤΟΤΗΤΑ (ΣΤΕΡΙΑ) Variable step unknown 2001807 1933/01/01 08:00 1955/12/31 20:00