ΑΘΗΝΑ (ΠΟΛΗ ΑΘΗΝΩΝ)
ID 2001814
Related Station ΑΘΗΝΑ (ΠΟΛΗ ΑΘΗΝΩΝ)
Name
Type ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΧΡΟΝΟΣΕΙΡΑ
Remarks ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Manufacturer
Model
Start Date 2000/03/28
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
575 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΑΛΑΣΣΑΣ Variable step n/a 2001814 1933/01/30 20:00 1954/11/22 14:00
571 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΔΙΑΦΟΡΑ ΥΓΡΟΥ-ΞΗΡΟΥ) Variable step °C 2001814 1933/01/23 14:00 1954/07/19 08:00
573 ΥΓΡΑΣΙΑ (ΑΠΟΛΥΤΗ) Variable step gr/m³ 2001814 1933/01/23 14:00 1952/12/31 20:00
572 ΥΓΡΑΣΙΑ (ΣΧΕΤΙΚΗ) Variable step % 2001814 1933/01/23 14:00 1952/12/31 20:00
555 ΧΙΟΝΙ (ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΟ) Variable step cm 2001814 1933/01/01 08:00 1955/12/31 20:00