ΣΠΑΡΤΗ
ID 2002012
Related Station ΣΠΑΡΤΗ
Name
Type ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΧΡΟΝΟΣΕΙΡΑ
Remarks ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Manufacturer
Model
Start Date 2000/03/28
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
635 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΑΛΑΣΣΑΣ Variable step n/a 2002012 1964/02/08 14:00 1973/10/15 08:00
631 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΔΙΑΦΟΡΑ ΥΓΡΟΥ-ΞΗΡΟΥ) Variable step °C 2002012 1956/05/15 08:00 1973/12/31 20:00
633 ΥΓΡΑΣΙΑ (ΑΠΟΛΥΤΗ) Variable step gr/m³ 2002012 1956/05/15 08:00 1973/12/31 20:00
632 ΥΓΡΑΣΙΑ (ΣΧΕΤΙΚΗ) Variable step % 2002012 1956/05/15 08:00 1973/12/31 20:00
619 ΧΙΟΝΙ (ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΟ) Variable step cm 2002012 1956/05/14 20:00 1973/12/31 20:00