ΑΡΤΑ
ID 2004601
Related Station ΑΡΤΑ
Name
Type ΒΡΟΧΟΜΕΤΡΟ
Remarks /**/ΒΡΧΜΤΡ. 0.90 ΔΕΚ/ΚΟΝ ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ ΣΤΙΣ 05/12/1966 ΚΑΙ ΒΡΧΜΤΡ. 0.90 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΝΔΡΕΟΥ ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ ΣΤΙΣ 09/09/1975
Manufacturer
Model
Start Date 1966/12/05
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
1169 ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ Variable step mm 2004601 1941/01/01 08:00 1975/12/31 20:00