ΑΡΤΑ
ID 2004604
Related Station ΑΡΤΑ
Name
Type ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΔΑΦΟΥΣ
Remarks /**/ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΥΠΑΡΧΟΥΝ: 1Μ, 50CM, 20CM, 10CM, 5CM, 2CM
Manufacturer
Model
Start Date 1975/09/09
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
1180 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΕΔΑΦΟΥΣ) Variable step °C 2004604 1957/07/18 14:00 1975/12/31 20:00
1181 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΕΔΑΦΟΥΣ ΒΑΘΟΣ1) Variable step °C 2004604 1975/09/10 10:00 1975/12/31 20:00
1182 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΕΔΑΦΟΥΣ ΒΑΘΟΣ2) Variable step °C 2004604 1975/09/10 10:00 1975/12/31 20:00
1183 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΕΔΑΦΟΥΣ ΒΑΘΟΣ3) Variable step °C 2004604 1975/09/10 10:00 1975/12/31 20:00
1184 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΕΔΑΦΟΥΣ ΒΑΘΟΣ4) Variable step °C 2004604 1975/09/10 10:00 1975/10/16 22:00
1185 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΕΔΑΦΟΥΣ ΒΑΘΟΣ5) Variable step °C 2004604 1975/09/13 10:00 1975/12/31 20:00