ΑΡΤΑ
ID 2004605
Related Station ΑΡΤΑ
Name
Type ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΟ ΑΝΕΜΟΜΕΤΡ
Remarks /**/KATAΣΚΕΥΗΣ CASELLA
Manufacturer
Model
Start Date 1975/09/09
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
1174 ΑΝΕΜΟΣ (ΤΑΧΥΤΗΤΑ) Variable step m/s 2004605 1956/01/01 08:00 1975/12/31 20:00
1173 ΑΝΕΜΟΣ (BEAUF) Variable step beaufort 2004605 1941/02/23 20:00 1975/12/31 20:00
1175 ΑΝΕΜΟΣ (ΠΑΡΕΛΘΩΝ) Variable step m/s 2004605 1941/01/01 08:00 1975/12/09 14:00