ΑΡΤΑ
ID 2004611
Related Station ΑΡΤΑ
Name
Type ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΜΕΓΙΣΤΩΝ
Remarks /**/ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ
Manufacturer
Model
Start Date 1975/09/09
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
1165 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΜΕΓΙΣΤΗ) Variable step °C 2004611 1941/01/01 08:00 1975/12/31 20:00