ΑΡΤΑ
ID 2004613
Related Station ΑΡΤΑ
Name
Type ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΥΓΡΟ
Remarks /**/ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ
Manufacturer
Model
Start Date 1975/09/09
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
1168 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΥΓΡΟΥ) Variable step °C 2004613 1941/01/01 08:00 1975/12/31 20:00