ΑΡΤΑ
ID 2004615
Related Station ΑΡΤΑ
Name
Type ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ
Remarks /**/ΥΔΡΑΡΓΥΡΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ W.B.
Manufacturer
Model
Start Date 1987/10/01
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
1161 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΒΑΡΟΜΕΤΡΟΥ) Variable step °C 2004615 1941/01/01 08:00 1975/12/31 20:00
1162 ΠΙΕΣΗ (ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ) Variable step hPa 2004615 1941/01/01 08:00 1975/12/31 20:00
1164 ΠΙΕΣΗ (ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ ΣΤΑΘΕΡΑ) Variable step unknown 2004615 1941/03/10 08:00 1960/11/28 14:00
1163 ΠΙΕΣΗ (ΣΤΑΘΜΗ ΘΑΛΑΣΣΗΣ) Variable step hPa 2004615 1941/01/01 08:00 1975/12/31 20:00
1189 ΠΙΕΣΗ (ΣΤΑΘΕΡΑ ΒΑΡΟΜ.) Variable step unknown 2004615 1941/01/01 08:00 1975/12/31 20:00