ΑΡΤΑ
ID 2004617
Related Station ΑΡΤΑ
Name
Type ΕΞΑΤΜΙΣΗΜΕΤΡΟ PICHE
Remarks /**/PICHE ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
Manufacturer
Model
Start Date 1975/09/09
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
1186 ΕΞΑΤΜΙΣΗ (ΠΑΡΟΥΣΑ) Variable step mm 2004617 1975/08/31 22:00 1975/12/31 20:00