ΑΡΤΑ
ID 2004618
Related Station ΑΡΤΑ
Name
Type ΕΞΑΤΜΙΣΗΜΕΤΡΟ ΛΕΚΑΝΗ
Remarks /**/ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
Manufacturer
Model
Start Date 1975/09/09
End Date 1983/12/06
Timeseries