ΑΡΤΑ
ID 2004622
Related Station ΑΡΤΑ
Name
Type ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΧΡΟΝΟΣΕΙΡΑ
Remarks ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Manufacturer
Model
Start Date 2000/03/28
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
1194 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΑΛΑΣΣΑΣ Variable step n/a 2004622 1941/10/12 08:00 1959/10/31 20:00
1190 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΔΙΑΦΟΡΑ ΥΓΡΟΥ-ΞΗΡΟΥ) Variable step °C 2004622 1941/01/01 08:00 1975/12/31 20:00
1192 ΥΓΡΑΣΙΑ (ΑΠΟΛΥΤΗ) Variable step gr/m³ 2004622 1941/01/01 08:00 1975/12/31 20:00
1191 ΥΓΡΑΣΙΑ (ΣΧΕΤΙΚΗ) Variable step % 2004622 1941/01/01 08:00 1975/12/31 20:00
1171 ΧΙΟΝΙ (ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΟ) Variable step cm 2004622 1941/01/01 08:00 1975/12/31 20:00
1187 ΕΞΑΤΜΙΣΗ (ΔΙΑΦΟΡΑ PICHE) Variable step mm 2004622 1975/08/31 22:00 1975/12/31 20:00