ΑΡΤΑ
ID 2004628
Related Station ΑΡΤΑ
Name
Type ΔΡΟΣΟΜΕΤΡΟ
Remarks ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Manufacturer
Model
Start Date 2000/03/28
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
1193 ΣΗΜΕΙΟ ΔΡΟΣΟΥ Variable step °C 2004628 1941/02/16 20:00 1975/12/31 20:00