ΑΓΧΙΑΛΟΣ
ID 2005007
Related Station ΑΓΧΙΑΛΟΣ
Name
Type ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ
Remarks /**/KATAΣΚΕΥΗΣ FORTIN
Manufacturer
Model
Start Date 1955/02/01
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
1252 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΒΑΡΟΜΕΤΡΟΥ) Variable step °C 2005007 1955/02/01 14:00 1955/02/12 17:00
1253 ΠΙΕΣΗ (ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ) Variable step hPa 2005007 1955/02/01 14:00 1955/02/12 17:00
1254 ΠΙΕΣΗ (ΣΤΑΘΜΗ ΘΑΛΑΣΣΗΣ) Variable step hPa 2005007 1955/02/01 14:00 1955/02/12 17:00
1270 ΠΙΕΣΗ (ΣΤΑΘΕΡΑ ΒΑΡΟΜ.) Variable step unknown 2005007 1955/02/01 14:00 1955/02/12 17:00