ΑΓΧΙΑΛΟΣ
ID 2005029
Related Station ΑΓΧΙΑΛΟΣ
Name
Type ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΧΡΟΝΟΣΕΙΡΑ
Remarks ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Manufacturer
Model
Start Date 2000/03/28
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
1271 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΔΙΑΦΟΡΑ ΥΓΡΟΥ-ΞΗΡΟΥ) Variable step °C 2005029 1955/02/01 14:00 1955/02/12 17:00
1273 ΥΓΡΑΣΙΑ (ΑΠΟΛΥΤΗ) Variable step gr/m³ 2005029 1955/02/01 14:00 1955/02/12 17:00
1272 ΥΓΡΑΣΙΑ (ΣΧΕΤΙΚΗ) Variable step % 2005029 1955/02/01 14:00 1955/02/12 17:00
1261 ΧΙΟΝΙ (ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΟ) Variable step cm 2005029 1955/02/01 11:00 1955/02/12 17:00