ΜΥΤΙΛΗΝΗ
ID 2005103
Related Station ΜΥΤΙΛΗΝΗ
Name
Type ΥΓΡΟΓΡΑΦΟΣ
Remarks /**/ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ
Manufacturer
Model
Start Date 1932/06/01
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
61 ΥΓΡΑΣΙΑ (ΣΧΕΤΙΚΗ) 30λεπτη - 0 day(s) % 2005103 1957/12/30 09:00 1997/01/01 08:30