ΜΥΤΙΛΗΝΗ
ID 2005105
Related Station ΜΥΤΙΛΗΝΗ
Name
Type ΒΑΡΟΓΡΑΦΟΣ
Remarks /**/ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ FRIEZ
Manufacturer
Model
Start Date 1954/01/01
End Date
Timeseries