ΜΥΤΙΛΗΝΗ
ID 2005106
Related Station ΜΥΤΙΛΗΝΗ
Name
Type ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ
Remarks /**/ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ FUESS
Manufacturer
Model
Start Date 1932/06/01
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
1275 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΒΑΡΟΜΕΤΡΟΥ) Variable step °C 2005106 1932/01/01 08:00 1954/12/31 14:00
1276 ΠΙΕΣΗ (ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ) Variable step hPa 2005106 1932/01/01 08:00 1954/12/31 14:00
1278 ΠΙΕΣΗ (ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ ΣΤΑΘΕΡΑ) Variable step unknown 2005106 1932/06/23 20:00 1954/11/18 14:00
1277 ΠΙΕΣΗ (ΣΤΑΘΜΗ ΘΑΛΑΣΣΗΣ) Variable step hPa 2005106 1932/01/01 08:00 1954/12/31 14:00
1296 ΠΙΕΣΗ (ΣΤΑΘΕΡΑ ΒΑΡΟΜ.) Variable step unknown 2005106 1932/01/01 08:00 1954/12/31 14:00