ΜΥΤΙΛΗΝΗ
ID 2005110
Related Station ΜΥΤΙΛΗΝΗ
Name
Type ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ
Remarks /**/ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ
Manufacturer
Model
Start Date 1954/01/01
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
1280 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΕΛΑΧΙΣΤΗ) Variable step °C 2005110 1932/01/01 08:00 1954/12/31 20:00