ΜΥΤΙΛΗΝΗ
ID 2005112
Related Station ΜΥΤΙΛΗΝΗ
Name
Type ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ
Remarks /**/ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ
Manufacturer
Model
Start Date 1932/06/01
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
1281 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΞΗΡΟΥ) Variable step °C 2005112 1932/01/01 08:00 1954/12/31 14:00