ΜΥΤΙΛΗΝΗ
ID 2005115
Related Station ΜΥΤΙΛΗΝΗ
Name
Type ΑΝΕΜΟΓΡΑΦΟΣ
Remarks /**/ΚΑΤΑΓΡΑΦ. ΑΝΕΜΟΓΡΑΦ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ BELFORT
Manufacturer
Model
Start Date 1974/01/01
End Date
Timeseries