ΜΥΤΙΛΗΝΗ
ID 2005116
Related Station ΜΥΤΙΛΗΝΗ
Name
Type ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΔΑΦΟΥΣ
Remarks /**/ΘΕΡΜΟΜΕΤ. ΕΔΑΦΟΥΣ 1Μ ΜΕ ΠΕΡΙΟΔΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: 06/07/1970-05/02/1991 ΚΑΙ ΘΕΡΜ. ΕΔΑΦ. 50CM, 20CM, 10CM, 5CM, 2CM ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ ΣΤΙΣ 06/07/1970
Manufacturer
Model
Start Date 1970/07/06
End Date
Timeseries