ΜΥΤΙΛΗΝΗ
ID 2005117
Related Station ΜΥΤΙΛΗΝΗ
Name
Type ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΔΑΦΟΥΣ
Remarks /**/ΘΕΡΜΟΜ. ΕΠΙΦΑΝ. ΕΔΑΦ.
Manufacturer
Model
Start Date 1970/07/06
End Date 1989/10/24
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
1294 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΕΔΑΦΟΥΣ) Variable step °C 2005117 1935/03/09 08:00 1954/06/24 05:00