ΜΥΤΙΛΗΝΗ
ID 2005118
Related Station ΜΥΤΙΛΗΝΗ
Name
Type ΑΝΕΜΟΔΕΙΚΤΗΣ
Remarks /**/
Manufacturer
Model
Start Date 1932/06/01
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
1286 ΑΝΕΜΟΣ (ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ) Variable step ° 2005118 1932/01/01 08:00 1954/12/31 23:00