ΜΥΤΙΛΗΝΗ
ID 2005120
Related Station ΜΥΤΙΛΗΝΗ
Name
Type ΟΡΑΤΟΤΗΣ
Remarks /**/
Manufacturer
Model
Start Date 1932/06/01
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
1292 ΟΡΑΤΟΤΗΤΑ (ΘΑΛΑΣΣΑ) Variable step unknown 2005120 1932/01/01 08:00 1954/12/31 23:00
1291 ΟΡΑΤΟΤΗΤΑ (ΣΤΕΡΙΑ) Variable step unknown 2005120 1932/01/01 08:00 1954/12/31 23:00