ΜΥΤΙΛΗΝΗ
ID 2005121
Related Station ΜΥΤΙΛΗΝΗ
Name
Type ΕΔΑΦΟΣ
Remarks /**/
Manufacturer
Model
Start Date 1952/01/01
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
1293 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΔΑΦΟΥΣ Variable step n/a 2005121 1932/01/01 08:00 1954/12/31 23:00