ΜΥΤΙΛΗΝΗ
ID 2005125
Related Station ΜΥΤΙΛΗΝΗ
Name
Type ΒΡΟΧΟΜΕΤΡΟ
Remarks /**/ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Restored
Manufacturer
Model
Start Date 1932/06/01
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
1283 ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ Variable step mm 2005125 1932/01/01 08:00 2013/11/10 18:00