ΜΥΤΙΛΗΝΗ
ID 2005128
Related Station ΜΥΤΙΛΗΝΗ
Name
Type ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΧΡΟΝΟΣΕΙΡΑ
Remarks ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Manufacturer
Model
Start Date 2000/03/28
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
1301 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΑΛΑΣΣΑΣ Variable step n/a 2005128 1932/01/01 08:00 1954/12/31 23:00
1297 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΔΙΑΦΟΡΑ ΥΓΡΟΥ-ΞΗΡΟΥ) Variable step °C 2005128 1932/01/01 08:00 1954/12/31 14:00
1299 ΥΓΡΑΣΙΑ (ΑΠΟΛΥΤΗ) Variable step gr/m³ 2005128 1932/01/01 08:00 1954/12/31 14:00
1298 ΥΓΡΑΣΙΑ (ΣΧΕΤΙΚΗ) Variable step % 2005128 1932/01/01 08:00 1954/12/31 14:00
1285 ΧΙΟΝΙ (ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΟ) Variable step cm 2005128 1932/01/01 08:00 1954/12/31 23:00