ΜΥΤΙΛΗΝΗ
ID 2005129
Related Station ΜΥΤΙΛΗΝΗ
Name
Type ΔΡΟΣΟΜΕΤΡΟ
Remarks ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Manufacturer
Model
Start Date 2000/03/28
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
1300 ΣΗΜΕΙΟ ΔΡΟΣΟΥ Variable step °C 2005129 1934/01/24 08:00 1954/12/31 14:00