ΒΕΛΟΣ
ID 2005302
Related Station ΒΕΛΟΣ
Name
Type ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΥΓΡΟ
Remarks /**/ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ KUHN SIEBER
Manufacturer
Model
Start Date 1987/11/28
End Date
Timeseries