ΒΕΛΟΣ
ID 2005317
Related Station ΒΕΛΟΣ
Name
Type ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΜΕΓΙΣΤΩΝ
Remarks /**/ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Γ/Τ
Manufacturer
Model
Start Date 1987/11/28
End Date
Timeseries